19 Nisan 2014 Cumartesi

Besmele.. Hamdele.. Salvele..


'Bismillahirrahmanirrahim'

"Meşrû işlerin hangisi olursa olsun besmele-i şerîfe ile başlanmazsa hayrına ve tamamına nâil olunamaz, bereketsiz kalır." (1)

'Elhamdülillah'

"Meşru' işlere Allah'a hamd ile başlanmazsa hayır ve bereketi kesilir." (2)
"Cenâb-ı Hakk'ın ni'metlerine hamd ü senâ, insanı ni'metin zevalinden emîn kılar." (3)

'Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed'

"Cenâb-ı Hakk'a rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler. " (4)

(1) Ebû Dâvûd, Edeb, 18.
(2) İbn Mâce, Nikâh, 19; Ebû Dâvûd, Edeb, 18.
(3) Râmûzü'l-ehâdis.
(4) Tuhfetü'z-zâkirîn, 29.